Bình luận BLHS 2015

Bình luận BLHS 2015

Bình luận BLHS 2015: Tội hủy hoại rừng

26-08-2016
Định nghĩa: Huỷ hoại rừng là hành vi đốt, phá rừng trái phép rừng hoặc có hành vi khác làm cho rừng mất hoàn toàn giá trị hoặc làm cho rừng giảm giá trị đáng kể. Tội huỷ hoại rừng là tội phạm được tách từ tội vi phạm các quy định về quản lý […]

Bình luận BLHS 2015: Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản

25-08-2016
Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản Định nghĩa: Huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản là hành vi sử dụng chất độc, chất nổ, các hoá chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ khác bị cấm để khai thác thuỷ sản hoặc làm huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản; khai thác thuỷ […]

Bình luận BLHS 2015: Tội lừa dối khách hàng

29-06-2016
Tội lừa dối khách hàng là tội phạm đã được quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự năm 1985 và điều 162 BLHS 1999 và hiện nay là điều 198 BLHS 2015. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu như hành vi lừa dối khách hàng rất ít khi bị truy cứu trách […]

Bình luận BLHS 2015: Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

28-06-2016
Sản xuất, buôn bán hàng cấm là hành vi làm ra, mua bán hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong BLHS 1999 được quy định tại điều 155, trước đó đã được quy định tại Điều 166 Bộ luật hình sự năm […]

Bình luận BLHS 2015: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

27-06-2016
Sản xuất, buôn bán hàng giả là hành vi làm ra, mua bán hàng hoá không phải là hàng thật. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả đã được quy định lần đầu tiên tại Điều 167 Bộ luật hình sự năm 1985 rồi sau đó là điều 156 BLHS 1999. Tuy nhiên, Điều 167 […]

Bình luận BLHS 2015 : Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

27-06-2016
Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là hành vi cất giữ, chuyển dịch hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong BLHS 1999 được quy định tại điều 155, trước đó đã được quy định tại Điều 166 Bộ luật hình sự năm […]

Bình luận BLHS 2015: Tội buôn lậu

25-06-2016
Buôn lậu là buôn bán hàng hoá qua biên giới một cách trái phép. Tội buôn lậu được quy định riêng biệt lần đầu tiên tại điều 153 BLHS 1999 là tội phạm được tách ra từ tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới được quy định […]