Thủ tục đăng ký đầu tư hay thành lập doanh nghiệp?

Thủ tục đăng ký đầu tư hay thành lập doanh nghiệp?

Hỏi:

Toi co y dinh xay dung nha may che bien tinh bot, von dau tu 1 ty dong. Do co nhu cau vay von ngan hang, vay toi nen lap du an dau tu hay phuong an san xuat kinh doanh. Du an cua toi thuoc loai du an gi? Co can phai duoc cac co quan tham quyen cho phep dau tu? Xin cam on luat su!

Trả lời:

Vì bạn là Nhà đầu tư trong nước và dự án đầu tư của bạn có số vốn đầu tư là 01 tỷ đồng nên theo khoản 1 Điều 45 Luật đầu tư, bạn không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư mà chỉ phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!