Điều kiện mở trường mầm non

Điều kiện mở trường mầm non

Hỏi: Chào luật sư! Tôi có một thắc mắc, muốn nhờ luật sư tư vấn
giúp. Tôi đang làm việc tại một cơ quan nhà nước. Nhưng có ý định muốn mở một trường
mầm non do tôi quản lý. Nghĩa là tôi vẫn làm công việc của tôi, nhưng vẫn quản
lý trường mầm non được. tôi đã xem qua các quy chế, quy định về việc mở trường
mầm non cũng như các văn bản pháp luật nhưng vẫn còn nhiều điều thắc mắc.
1. Một trường mầm non tư thục thì các chức danh Hiệu trưởng, Hội đồng quản trị
nghĩa là thế nào?
2. nếu tôi là Hiệu trưởng thì có nghĩa là tôi phải đi học thêm nghiệp vụ sư
phạm mầm non và còn yêu cầu gì khác không?
3. Tôi đang dự định đi học lớp Đại học từ xa-sư phạm mầm non, như vậy có được
không?
4. Thủ tục bằng cấp của  một hiệu trưởng mầm non còn phải có gì, để tôi
biết mà bổ sung và chuẩn bị.
 Rất mong sự tư vấn của quý luật sư. Chân thành cảm ơn.

 

Trả lời:

Chào bạn,

 

Bạn có thể tham khảo Quyết định
41/2008/QĐ-BGDĐT để biết rõ hơn về quy định thành lập trường mầm non tư thục.

1. Hiệu trưởng: Khoản 2, Điều 15
Nghị định trên “Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt
động của nhà trường, nhà trẻ chịu trách nhiệm trước pháp luật,

cơ quan quản lý giáo dục và Hội
đồng quản trị về việc tổ chức, điều hành các hoạt động

chuyên môn, nghiệp vụ , bảo đảm
chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và những hoạt động khác trong
phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.”

2. Hội đồng quản trị: Khoản 2, Điều
12 Nghị định trên “Hội đồng quản trị là tổ chức đại

diện duy nhất quyền sở hữu của nhà
trường, nhà trẻ tư thục, có quyền tự chủ quyết định

những vấn đề quan trọng về quy
hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức, nhân sự, tài chính,

tài sản, bảo đảm thực hiện mục tiêu
giáo dục, phù hợp với quy định của pháp luật.”

3. Tiêu chuẩn của hiệu trưởng
trường mầm non tư thục. Khoản 3, Điều 15 Nghị định trên

“Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư
thục phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng trung cấp sư phạm mầm
non trở lên;

b) Chấp hành đúng chủ trương, chính
sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước;

c) Có uy tín về phẩm chất chính
trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, đủ năng lực tổ
chức, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương
trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.”

4. Việc bạn học chương trình đại
học từ xa mà có bằng cấp theo đúng yêu cầu luật định nêu trên đều được chấp
nhận.

5. Ngoài những yêu cầu luật định
trên thì không có yêu cầu gì khác đối với hiệu trưởng trường mầm non tư thục.
Bạn cũng cần chuẩn bị hồ sơ và điều kiện nhân lực, vật chất đầy đủ theo đúng
quy định pháp luật.

Nếu muốn biết thêm
chi tiết vui lòng gọi 19006665 gặp tư vấn viên Ngọc Hân để biết được hỗ trợ

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!