Luật sư đại diện theo ủy quyền

Luật sư đại diện theo ủy quyền

Luật sư đại diện theo ủy quyền trong các vụ án, vụ việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng theo nội dung văn bản ủy quyền. Như vậy phạm vi vai trò của luật sư đại diện theo ủy quyền có thể là rất lớn.

Vai trò của luật sư đại diện theo ủy quyền
uật sư đại diện theo ủy quyền

Sở dĩ như vậy bởi đại diện theo ủy quyền là một chế định của Bộ luật dân sự. Theo quy định này, đại diện là việc một người nhân danh và vì lợi ích của người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện. Nói như vậy để hiểu rằng quyền nhờ người đại diện được mở rộng cho nhiều đối tượng và quyền được làm người đại diện cho người khác cũng không bị bó hẹp chỉ trừ những trường hợp đặc biệt. Vận dụng quy định này, Luật sư đại diện theo ủy quyền ra đời để đáp ứng nhu cầu pháp lý giữa các bên một cách linh hoạt nhất và đem tới hiệu quả cao nhất trong giải quyết yêu cầu pháp lý của các bên.

Luật sư đại diện theo ủy quyền của Hãng luật Giải Phóng là những luật sư chuyên sâu về nhiều lĩnh vực pháp luật. Từ dân sự đến kinh tế, từ hôn nhân gia đình đến việc đại diện trong giải quyết tranh chấp đất đai, từ đại diện thực hiện thủ tục hành chính đến đại diện cho các bên bị hại, bên có quyền nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

Không chỉ khi phát sinh tranh chấp,kiện tụng tại Tòa án nhân dân thì mới cần liên hệ với luật sư đại diện theo ủy quyền bởi chế định ủy quyền hoàn toàn có thể được sử dụng trong mọi sự việc cần đến sự trợ giúp pháp lý hoặc một người am hiểu pháp luật thực hiện thay bản thân.

Vai trò của luật sư đại diện theo ủy quyền

  • Luật sư đại diện theo ủy quyền trong các vụ án, vụ việc tại Tòa án nhân dân.
  • Luật sư đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, sửa đổi giấy phép doanh nghiệp.
  • Luật sư đại diện theo ủy quyền tham gia vào quá trình quản lý, điều hành, kiểm tra tính hợp pháp của văn bản trong công việc của bản thân hoặc tham gia các cuộc họp liên quan đến quản lý, điều hành công ty để tránh việc bị lừa đảo hoặc vi phạm quyền của bản thân.
  • Luật sư đại diện theo ủy quyền làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, khai nhận di sản thừa kế, đăng bộ sang tên, giao dịch liên quan đến tài sản của cá nhân.
  • Vai trò của Luật sư đại diện theo ủy quyền giữ gìn, công bố di chúc sau khi bạn qua đời.
  • Vai trò của Luật sư đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính khác.

Như vậy khi bạn không có thời gian tự mình thực hiện các công việc nhất định hoặc khi bạn cần sự trợ giúp của một người am hiểu pháp luật để giải quyết thay mình những yêu cầu có liên quan thì Luật sư đại diện theo ủy quyền của Hãng Luật Giải Phóng chính là lựa chọn đáng tin cậy nhất để bạn đạt được mục đích tốt nhất của mình.

Hãy gọi 1900 6665 để được Luật Sư tư vấn chi tiết hơn về vấn đề của bạn ! 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!