UBND xã từ chối chứng thực giấy bán xe có trái luật?

UBND xã từ chối chứng thực giấy bán xe có trái luật?

Nếu đã lập thành hợp đồng thì không được chứng thực chữ ký vì thuộc trường hợp không được chứng thực chữ ký theo quy định.

Tôi muốn chứng thực chữ ký trong giấy bán cho tặng xe cá nhân theo yêu cầu của công an tỉnh. Tuy nhiên, khi đến UBND xã yêu cầu chứng thực chữ ký thì họ từ chối vì lí do giấy bán có nội dung hợp đồng nên không chứng thực chữ ký và giới thiệu lên phòng công chứng. Tôi lên phòng công chứng thì phòng cũng từ chối và giới thiệu về UBND xã. Xin hỏi quy định của pháp luật hiện nay như thế nào?  Tôi phải đến đâu để chứng thực, công chứng được?

UBND xã từ chối chứng thực giấy bán xe có trái luật?
UBND xã từ chối chứng thực giấy bán xe có trái luật?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng kí xe thì giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân được công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định trường hợp:

“Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác” không được chứng thực chữ ký (khoản 4) .

Điểm d khoản 4 điều 24 quy định về việc chứng thực chữ ký trong “Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.” Bởi vậy đây là hợp đồng mua bán chứ không phải là giấy bán xe nên không áp dụng quy định tại điểm g khoản 1 điều 10 Thông tư 15/2014/TT- BCA, vì thế việc Ủy ban nhân dân xã từ chối chứng thực là tuân thủ đúng quy định trên. Trường hợp này Văn phòng công chứng có trách nhiệm công chứng cho bạn hợp đồng nêu trên. Nếu đã lập thành hợp đồng thì không được chứng thực chữ ký vì thuộc trường hợp không được chứng thực chữ ký theo quy định tại điều 25 Nghị định 23/2014/NĐ-CP.

Như vậy theo quy định trên bạn đến văn phòng công chứng để thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán xe.

Lê Thị Mai Hoa

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện


ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo