NGHĨA VỤ NỘP TẠM ỨNG ÁN PHÍ SƠ THẨM TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

NGHĨA VỤ NỘP TẠM ỨNG ÁN PHÍ SƠ THẨM TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Tạm ứng án phí là gì?
Tạm ứng án phí là khoản tiền mà người có yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập phải nộp trước khi Tòa án thụ lý các yêu cầu đó.

Ai có nghĩa vụ nộp tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm?
Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm, trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Khi nào phải nộp tạm ứng án phí?
Theo quy định thì việc nộp tạm ứng án phi sẽ được thực hiện sau khi có thông báo của Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án. Như vậy, sau khi nộp đơn khởi kiện thì Thẩm phán mới xem xét có thụ lý vụ án hay không, rồi mới có thông báo về việc nộp tạm ứng án phí, cho nên, khi nộp đơn khởi kiện thì không cần phải nộp tạm ứng án phí.

Mức đóng tạm ứng án phí là bao nhiêu?
Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch bằng mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch. Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch.

Đóng tạm ứng án phí ở đâu?
Người có nghĩa vụ cần liên hệ cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện thủ tục nộp án phí dân sự sơ thẩm. Sau khi có biên lai tạm ứng án phí thì nộp cho Tòa án đã nhận đơn khởi kiện để Tòa án có căn cứ thụ lý vụ việc.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo