ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP LÀ GÌ?

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP LÀ GÌ?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 9 Luật Viên chức 2010 quy định về đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
“Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước”.

Có đơn vị sự nghiệp công lập của Việt Nam ở nước ngoài không?

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài như sau: “Đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ hoặc thuộc cơ quan thuộc Chính phủ do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và đặt trụ sở ở nước ngoài”.

Như vậy, đơn vị sư nghiêp công lập có thể được lập tại lãnh thổ Việt Nam hay ở nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp công lập thường có các đặc điểm sau:

– Thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị;
– Mục đích đơn vị sự nghiệp công lập là hướng tới cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực nhà nước chịu trách nhiệm cung ứng cho người dân như y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch…
– Cơ chế hoạt động của các đơn vụ sự nghiệp công lập đang ngày càng được đổi mới theo hướng tự chủ và được thực hiện hạch toán một cách độc lập;
– Nhân sự tại các đơn vị sự nghiệp công lập thông thường được tuyển dụng theo vị trí việc làm, theo hợp đồng làm việc (một số theo hợp đồng lao động) và được quản lý, sử dụng tư cách là viên chức. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là công chức.

Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập:

Tại khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức, đơn vị sự nghiệp công lập được chia thành hai loại, bao gồm:
– Đơn vị được giao hoàn toàn quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự được gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ.
– Đơn vị chưa được giao hoàn toàn quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự được gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo