CÓ ĐƯỢC BUỘC CHA MẸ THỰC HIỆN LỜI HỨA TẶNG TIỀN KHI CON ĐẬU ĐẠI HỌC?

CÓ ĐƯỢC BUỘC CHA MẸ THỰC HIỆN LỜI HỨA TẶNG TIỀN KHI CON ĐẬU ĐẠI HỌC?

Để khích lệ tinh thần học tập cũng như chúc mừng thành tích học tập của con mà nhiều bậc phụ huynh tuyên bố rằng “Cha mẹ sẽ cho con 50 triệu đồng nếu như con đậu đại học X”.
Sau khi con đỗ đại học theo đúng điều kiện mà cha mẹ đặt ra thì pháp luật có buộc cha mẹ phải thực hiện lời hứa của mình không?
Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cần xác định xem tuyên bố “Cha mẹ sẽ cho con 50 triệu đồng nếu như con đậu đại học X” là hợp đồng tặng cho có điều kiện hay hứa thưởng.
HĐ TẶNG CHO
PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ HỨA THƯỞNG
Về định nghĩa:
– Hợp đồng tặng cho có điều kiện: Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội (khoản 1 Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015).
– Hứa thưởng: Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội (Điều 570 Bộ luật Dân sự 2015).

Về bản chất:
– Hợp đồng tặng cho có điều kiện: hành vi pháp lý đa phương, có sự thỏa thuận, thống nhất ý chí của các bên chủ thể.
– Hứa thưởng: hành vi pháp lý đơn phương, chỉ mang ý chí từ bên hứa thưởng.

Về đối tượng:
– Hợp đồng tặng cho có điều kiện: tài sản.
– Hứa thưởng: công việc (như tìm kiếm tài sản, hoàn thành một công việc nào đó,…).

Về chủ thể nhận tài sản:

– Hợp đồng tặng cho có điều kiện: xác định được bên được tặng cho.
– Hứa thưởng: không xác định, bất kỳ đối tượng nào thực hiện được công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

Về thời gian nhận tài sản:
– Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện: trước hoặc sau khi thực hiện nghĩa vụ.
– Hứa thưởng: sau khi thực hiện xong công việc và bàn giao lại cho bên hứa thưởng.

Về tính lợi ích:
– Hợp đồng tặng cho có điều kiện: không nhằm mang lại lợi ích cho bên tặng cho.
– Hứa thưởng: có thể mang lại lợi ích cho bên hứa thưởng.

Qua so sánh trên, ta có thể thấy tuyên bố của các bậc phụ huynh được xem là hợp đồng tặng cho có điều kiện. Hợp đồng tặng cho 50 triệu đồng khi con đậu đại học X có thể được xác lập bằng lời nói mà không cần phải lập thành văn bản.
Căn cứ Điều 458 Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng tặng cho chiếc xe SH này sẽ có hiệu lực khi người con nhận được tài sản tặng cho. Do vậy, hợp đồng tặng cho chưa có hiệu lực nên không thể đòi 50 triệu đồng này từ cha mẹ.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo