Thời hiệu giải quyết tranh chấp đất đai mới theo bộ luật dân sự 2015

Thời hiệu giải quyết tranh chấp đất đai mới theo bộ luật dân sự 2015

Mặc dù Bộ luật Tố tụng dân sự hiện nay không quy định thời hiệu là một căn cứ để Tòa án có quyền không thụ lý giải quyết vụ án nhưng không vì thế mà làm mất đi tính quan trọng của nó. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc. Như vậy, nếu yêu cầu áp dụng thời hiệu được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc thì Tòa án sẽ trả đơn khởi kiện, từ chối thu lý hoặc đình chỉ vụ án.

Thời hiệu giải quyết tranh chấp đất đai
Thời hiệu giải quyết tranh chấp đất đai

Thời hiệu giải quyết tranh chấp đất đai không được quy định riêng nên phải tuân theo những quy định chung về thời hiệu tại Bộ Luật Dân sự.

Theo Khoản 3 Điều 150 Bộ Luật Dân sự 2015 “Thời hiệu khởi kiện là thời hạn chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm mà nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện”. Thông thường một vụ việc sẽ có một thời hiệu nhất định để yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên, Bộ Luật Dân sự 2015 đã xác định một số trường hợp không áp dụng thời hiệu:

– Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.

–  Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

– Trường hợp khác do luật quy định.

(Điều 155)

Như vậy, tranh chấp đất đai hay chính xác hơn là tranh chấp về quyền sử dụng đất thì không áp dụng thời hiệu. Điều này có nghĩa là không có một thời hạn nào được đặt ra cho tranh chấp đất đai. Bất cứ lúc nào, các bên đều có quyền nộp đơn khởi kiện và nếu đúng trình tự thủ tục thì Tòa án buộc phải thụ lý mà không quan tâm đến thời hiệu.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi đến tổng đài tư vấn luật đất đai 1900 6665 để gặp luật sư tư vấn tranh chấp đất đai cho bạn chi tiết hơn

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo