Làm gì khi bị lấn đất

Làm gì khi bị lấn đất


Câu hỏi:

Gia đình tôi có mua mảnh đất rộng 462m2, trong đó đất ở 200m2; đất vườn 246m2 và đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào 19/9/1994.Từ đó đến nay gia đình tôi sử dụng ổn định không xảy ra tranh chấp gì.
Hiện nay gia đình tôi tiến hành xây dựng tường rào ở phần đất tiếp giáp với đất của gia đình ông A( trước giờ ranh giới 2 thửa đất là hàng rào cây sống). Tuy nhiên gia đình nhà ông A vô cớ nói gia đình nhà tôi lấn đất, không cho nhà tôi tiến hành xây dựng, chặt phá toàn bộ hàng rào cây sống ranh giới giữa 2 thửa đất lâu nay và tiến hành rào hàng rào mới lấn vào cả phần đất nhà tôi 40m2. Sự việc trên đã được gia đình nhà tôi làm đơn báo cáo với chính quyền địa phương xã yêu cầu giải quyết và kết luận trong biên bản giải quyết là: hàng rào gia đình ông A rào hiện nay là lấn chiếm vào phần đất của gia đình tôi 2m. Vụ việc đã được 2 tháng từ khi chính quyền xã lập biên bản. Tuy nhiên đến nay chính quyền xã cũng không yêu cầu gia đình ông A tháo dỡ hàng
rào trả lại phần đất lấn chiếm cho gia đình tôi.
 Hiện tại gia đình tôi bế tắc không biết phải làm sao nên gia đình tôi mạo muội nhờ luật sư tư vấn giúp nên phải làm gì? Hành động của gia đình ông A là vi phạm vào điều khoản nào của luật dân sự? Gia đình tôi rất muốn khởi kiện gia đình ông A ra tòa án thì thủ tục như thế nào?
rất mong luật sự quan tâm sớm trả lời để gia đình tôi được biết. chân thành cảm ơn.

Trả lời
– Vài điều trong BLDS bạn có thể tham khảo:
– Theo điều 265 BLDS về nghĩa vụ tôn trong ranh giới giữa các bất động sản thì:
"1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thoả thuận của các chủ sở hữu hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ ba mươi năm trở lên mà không có tranh chấp.

2. Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

3. Trong trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng thì người sử dụng đất có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung; không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách."

 

– Theo khoản 1 điều 266 Quyền sở hửu đối với các mốc ngăn cách giữa các bất động sản:

"1. Chủ sở hữu bất động sản liền kề chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. Những người sử dụng đất liền kề có thể thoả thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn, trồng cây trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của những người đó.

Trong trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thoả thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Theo khoản 1 điều 266 BLDS thì ông A chỉ được phép xây dựng hàng rào trên phần đất của mình. hành vi lấn sang đất của bạn là hành vi trái pháp luật.

– Bạn làm đơn yêu cầu giải quyết gửi lên UBND xã, nếu không trả lời, bạn có thể khiếu nại lên UBND huyện hoặc gửi đơn khởi kiện ra tòa án kèm theo các biên bản hòa giải trước.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: [email protected]. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!

Contact Me on Zalo