HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN ĐÔ LA MỸ CÓ BỊ VÔ HIỆU KHÔNG?

30-09-2022
Tình huống: A và B là công dân Việt Nam, sinh sống, làm việc tại Việt Nam. A vay tiền của B, hai bên giao kết hợp đồng vay tiền bằng ngoại tệ (đô la Mỹ). Theo quy định của pháp lệnh về ngoại hối thì giao dịch giữa A và B không được tiến […]

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM KHÔNG ĐƯỢC UỐNG BIA RƯỢU

30-09-2022
Danh sách địa điểm không được uống bia rượu, bao gồm: 1. Cơ sở y tế. 2. Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc. 3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi. 4. Cơ sở cai nghiện, […]

Khi tiến hành hòa giải ở cơ sở nếu các bên không đạt được thỏa thuận thì có tiếp tục tiến hành hòa giải không?

30-09-2022
Việc giải quyết trường hợp hòa giải không thành được quy định ở Điều 10 Nghị định 15/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, cụ thể: “1. Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận và cả hai bên yêu cầu tiếp […]

HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO HÌNH THỨC NÀO? TIÊU CHUẨN ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT TRONG TÀI LAO ĐỘNG?

30-09-2022
– Căn cứ tại Điều 185 Bộ luật Lao động 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động, chỉ định Chủ tịch, thư ký và các trọng tài viên lao động. Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động là 05 năm. […]

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN LÀ GÌ VÀ GIẢI QUYẾT THẾ NÀO?

30-09-2022
Tranh chấp lao động cá nhân được xảy ra giữa những chủ thể nào, liên quan đến vấn đề gì? Ai có thể giải quyết tranh chấp lao động cá nhân? Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân như thế nào và theo thời hạn ra sao? – Tranh chấp lao động cá nhân […]
Contact Me on Zalo