THỦ TỤC KHÁM XÉT NGƯỜI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

26-08-2022
– Căn cứ khám xét người: việc khám xét người chỉ được tiến hành khi có can cứ để nhận đình rằng trong người của đối tượng cần khám xét có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, dữ liệu điện tử, […]

ĐIỀU KIỆN VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KINH DOANH ĐA CẤP

25-08-2022
Để được đăng ký hoạt động kinh doanh đa cấp thì trước tiên phải thanh lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam. Chỉ có doanh nghiệp mới được đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, cá nhân và các tổ chức không phải là doanh nghiệp thì không được kinh doanh bán hàng […]

BÁN HÀNG ĐA CẤP CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

25-08-2022
Bán hàng đa cấp là gì? Bán hàng đa cấp có hợp pháp không? Kinh doanh theo phương thức đa cấp (bán hàng đa cấp) là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi […]

ĐẤU GIÁ LÀ GÌ? NHỮNG TÀI SẢN NÀO ĐƯỢC ĐEM RA ĐẤU GIÁ?

24-08-2022
Đấu giá tài sản là một hình thức bán tài sản thông qua các thủ tục trả giá công khai giữa nhiều người muốn mua, cũng như người trả giá cao nhất là người được quyền mua tài sản bán. Đấu giá tài sản có thể là bắt buộc (theo quyết định của Toà án […]

CÓ ĐƯỢC CHỞ NGƯỜI TRÊN THÙNG XE BÁN TẢI?

24-08-2022
Xe bán tải được phép chở người trên thùng xe. Tuy nhiên chỉ trong các trường hợp sau đây thì việc chở người trên thùng xe là hợp pháp và không bị xử phạt: • Chở người đi làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp; chở cán bộ, […]

XE Ô TÔ 5 CHỖ NGỒI ĐƯỢC CHỞ TỐI ĐA BAO NHIÊU NGƯỜI?

24-08-2022
Cơ sở pháp lý: • Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định 100/2019/NĐ-CP) • Nghị định 123/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực […]
Contact Me on Zalo