Như thế nào gọi là sử dụng đất ổn định lâu dài?

07-03-2015
  Một bạn đọc gửi đến Văn phòng luật sư Giải Phóng câu hỏi như sau: Kính gửi:Ban hỏi đáp Pháp Luật trực tuyến. Tên tôi là:Vũ Đức Thắng Địa chỉ:Liên Quan,Thạch Thất,Hà Nội.Tôi xin hỏi Quý ban,một việc như sau: Bố tôi làm công nhân trong một đơn vị,vì hoàn cảnh không có đất […]

Luật Đất đai 2013 phân loại đất như thế nào?

09-03-2015
Theo Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 thì căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân thành 3 nhóm: đất nông nghiệp, phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng, cụ thể được quy định tại điều 10 Luật Đất đai như sau: 1. Nhóm […]

Căn cứ để xác định loại đất

09-03-2015
  Theo quy định tại điều 11 Luật Đất đai 2013, việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây: 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm […]

Thời hạn cho thuê đất có thể kéo dài đến 70 năm?

11-03-2015
  Ngày 27/01/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn một số quy định về Đất đai. Theo đó: Đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có mặt nước ven biển được cho thuê trong thời hạn không quá 50 năm. Tuy nhiên, thời hạn trên có thể […]

Nhà nước cho thuê đất trong những trường hợp nào?

16-03-2015
  Khoản 1 điều 56 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây: a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, […]

Cá độ bóng đá có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

16-03-2015
  Câu hỏi: Kính gửi chuyên mục hỏi đáp pháp luật, chồng tôi, có thể nói là dân nghiện bóng đá. Hay thấy ông ấy điện thoại nhỏ to, rồi vào mạng cả đêm. Tôi đang nghi ngờ chồng tôi đang chơi cá độ bóng đá. Xin hỏi luật sư hành vi cá độ bóng […]

Trường hợp nào phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

16-03-2015
  Khoản 1 điều 57 Luật Đất đai quy định: Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; b) […]
Contact Me on Zalo