Trước thời kỳ vô hợp tác xã Ông, bà tôi có để lại 20 tờ trích lục và giấy mua đất của những tờ trích lục trên. Từ khi nhà

22-09-2010
Hỏi: Trước thời kỳ vô hợp tác xã Ông, bà tôi có để lại 20 tờ trích lục và giấy mua đất của những tờ trích lục trên. Từ khi nhà nước có chính sách khuyến kích nhân dân vô hợp tác xã thì ba, mẹ tôi đã hiến những lô đất mà ông, bà […]

Người lao động Việt nam ở nước ngoài bỏ trốn

06-09-2010
Hỏi: Công ty tôi có đưa kỹ sư qua bên Hàn Quốc làm việc theo chương trình Visa E7 hoặc GOLD Card. TÔi muốn hỏi nếu vì điều kiện kỹ sư Việt Nam không thể chịu được áp lực và bỏ trốn thì Kỹ sư Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào […]

Cắt giảm lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ

23-09-2010
Hỏi: Tôi lam việc cho công ty từ 2006 đến nay.ngày 25 /09 /2010.nhân sự gọi tôi vào nói"cty kh1 khăn,giảm biên chế,em được cty cho nghi"cty báo tước em 45 ngày,nhưng cty giải quyết ngay cho em không cần chờ 45 ngày sau.(không có mặt của công đoàn cơ sở)trong thời gian tôi làm […]

Tiền lương nào làm căn cứ đóng bảo hiểm

30-09-2010
Hỏi: Cty tôi tính mọi quyền lợi của nhân viên như giải quyết phép năm, việc riêng có lương (nghỉ sinh, nghỉ bệnh), tai nạn lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp nghỉ việc, trợ cấp mất việc theo LƯƠNG CƠ BẢN (lcb) là đúng hay không? (LƯƠNG CƠ BẢN 1,2tr – rất […]
Contact Me on Zalo