Danh mục văn bản: Luật Kế Toán

Danh mục văn bản: Luật Kế Toán

Luật Kế Toán- Luật sư kiểm toán

 • QD48- 2006 BTC Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Tải về

 • QD32- 2008- NHNN Ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của

  Tải về

 • TT206-2009-BTC Hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

  Tải về

 • TT168-2009 – BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty xổ số kiến thiết

  Tải về

 • TT132- 2007- BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán

  Tải về

 • TT106-2008-BTC Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần

  Tải về

 • TT95-2008 – BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

  Tải về

 • TT72- 2007 -BTC Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

  Tải về

 • TT49-2009-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương

  Tải về

 • ND185-2004 CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

  Tải về