Danh mục văn bản: Luật Công nghệ cao

Danh mục văn bản: Luật Công nghệ cao

Luật Công nghệ cao

 • 53_2004_QD-TTg về chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hà

  Tải về

 • 27_2006_QD-BKHCN về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Khoa h

  Tải về

 • 02_2004_QD-BKHCN Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công

  Tải về

 • 99_2003_ND-CP ban hành Quy chế Khu công nghệ cao

  Tải về

 • Luật Công nghệ cao

  Tải về