Xin chào

Xin chào

Hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải làm gì để không phạm luật?

09-05-2016
Từ vụ quán Cafe Xin chào, nhiều thắc mắc liên quan đến kinh doanh đơn lẻ, hộ kinh doanh thì phải đăng ký như thế nào và chú ý những vấn đề pháp lý gì để tránh gặp rắc rối và đảm bảo đúng pháp luật. Nhiều bạn đọc gửi thắc mắc đến Vì Công […]