tư vấn miễn phí

tư vấn miễn phí

Tư vấn pháp luật online miễn phí

05-08-2016
Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và đặc biệt là mạng xã hội, việc tiếp cận với những kiến thức pháp luật đang ngày càng được mở rộng hơn. Nắm bắt được xu thế đó, nhằm sẻ chia những nghĩa vụ cộng đồng vì công lý luôn được thực thi, Hãng Luật […]

Tư vấn pháp luật qua điện thoại

04-08-2016
Việc xây dựng kênh tư vấn qua điện thoại là việc mà được các Hãng luật, công ty Luật lớn luôn tập trung chú trọng. Với Luật Giải Phóng, chúng tôi đã luôn chú trọng vấn đề này ngay từ những buổi đầu tiên thành lập và đến nay, dịch vụ tư vấn pháp luật […]