thành lập hộ kinh doanh

thành lập hộ kinh doanh

Thủ tục thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

11-01-2017
Công ty tôi đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tôi muốn mở cửa hàng để bán sản phẩm của công ty sản xuất. Cho tôi hỏi là tôi phải đăng ký như thế nào? Dưới đây là nội dung tư vấn của luật sư: Chào bạn! Đối với vướng mắc của bạn […]