nộp án phí

nộp án phí

Chia tài sản khi ly hôn ai phải nộp án phí?

20-09-2016
Tôi có đưa đơn ly hôn, nhưng chồng tôi và tôi không thỏa thuận được việc chia tài sản chung (căn nhà 1 tỷ). Cho tôi hỏi là tôi có thể yêu cầu tòa chia tài sản được không và nộp phí như thế nào? Ai sẽ chịu phí này? Nếu sau có quyết định […]