lao động

lao động

Kế toán trưởng cơ quan nhà nước có được làm thêm?

09-01-2017
Tôi hiện giờ là kế toán trưởng của cơ quan Nhà nước, đã vào biên chế hưởng lương từ ngân sách. Hiện gia đình nhà tôi mới thành lập công ty nên muốn tôi làm thêm kế toán tại công ty nhà. Tôi có được phép làm đồng thời như vậy không? Dưới đây là […]