đơn phương chấm dứt

đơn phương chấm dứt

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

28-11-2016
Tôi làm việc cho một doanh nghiệp đã được 22 tháng, ký hợp đồng hai năm, có đóng bảo hiểm đầy đủ. Nay tôi nộp đơn xin nghỉ việc đúng quy định. Vậy, tôi có hưởng được chế độ nào không? Luật sư tư vấn: Trong trường hợp của bạn, nếu đơn phương chấm dứt hợp […]