Thủ tục xin nhập quốc tịch trở lại Việt Nam

Thủ tục xin nhập quốc tịch trở lại Việt Nam

 

Một bạn đọc gửi đến Văn phòng luật sư Giải Phóng câu hỏi như sau:

Tôi là người gốc Việt Nam quốc tịch Việt Nam sau đó xin thôi để nhập quốc tịch Đài Loan. Nay tôi muốn thôi quốc tịch Đài Loan để nhập quốc tịch Việt Nam, theo dạng Việt kiều hồi hương vậy tôi cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì, làm thủ tục ở đâu?

quoc tich

Luật sư tư vấn:

Bạn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Đài Loan, nay muốn trở lại quốc tịch Việt Nam theo diện hồi hương, thủ tục hồi hương được quy định tại Điều 24, 25 Luật quốc tịch như sau:

“Điều 24. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

1. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này”.

Các giấy tờ chứng minh đã từng có quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ sau đây: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam ; giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây;

Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục xin hồi hương về Việt Nam.

Điều 25. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 24 của Luật này hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay để người xin trở lại quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bạn đang cư trú ở Đài Loan, xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì bạn phải nộp hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Loan, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ bạn sẽ được cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đóng dấu treo của Cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Loan, nếu hồ sơ không đầy đủ và không hợp lệ thì bạn sẽ được hướng dẫn để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Để biết rõ hơn bạn có thể liên hệ với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Loan.

 

Xin nhập quốc tịch trở lại Việt Nam thì làm thế nào?

 

Tôi là người gốc Việt Nam quốc tịch Việt Nam sau đó xin thôi để nhập quốc tịch Đài Loan. Nay tôi muốn thôi quốc tịch Đài Loan để nhập quốc tịch Việt Nam, theo dạng Việt kiều hồi hương vậy tôi cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì, làm thủ tục ở đâu?

Luật sư tư vấn:

Bạn xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Đài Loan, nay muốn trở lại quốc tịch Việt Nam theo diện hồi hương, thủ tục hồi hương được quy định tại Điều 24, 25 Luật quốc tịch như sau:

“Điều 24. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

1. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

e) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này”.

Các giấy tờ chứng minh đã từng có quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ sau đây: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam ; giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây;

Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục xin hồi hương về Việt Nam.

Điều 25. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

1.              Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 24 của Luật này hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay để người xin trở lại quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bạn đang cư trú ở Đài Loan, xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì bạn phải nộp hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Loan, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ bạn sẽ được cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đóng dấu treo của Cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Loan, nếu hồ sơ không đầy đủ và không hợp lệ thì bạn sẽ được hướng dẫn để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Để biết rõ hơn bạn có thể liên hệ với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Loan.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!