Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động

Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động

Tranh chấp hợp đồng lao động là việc xảy ra những mâu thuẫn về lợi ích đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động giữa cá nhân người lao động và người sử dụng lao động. Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động phải căn cứ theo quy định hiện hành của Bộ luật lao động, Bộ luật tố tụng dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Những tranh chấp hợp đồng lao động cá nhân thường gặp là:

Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động
Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động
 • Tranh chấp về chế độ làm việc đã được thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Tranh chấp về tiền lương.
 • Tranh chấp về điều kiện làm việc bị vi phạm từ một phía.
 • Tranh chấp về kết quả làm việc mà người lao động không đáp ứng được theo thỏa thuận hợp đồng.
 • Tranh chấp về việc chấm dứt hợp đồng lao động và các điều khoản bồi thường trong hợp đồng.
 • Tranh chấp về giải thích và áp dụng các phụ lục trong hợp đồng lao động.
 • Các tranh chấp khác liên quan đến nội dung hợp đồng.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động

 1. Tôn trọng, bảo đảm để các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động.
 2. Bảo đảm thực hiện hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.
 3. Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.
 4. Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 5. Việc giải quyết tranh chấp lao động trước hết phải được hai bên trực tiếp thương lượng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích của hai bên tranh chấp, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội.
 6. Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi một trong hai bên có đơn yêu cầu do một trong hai bên từ chối thương lượng, thương lượng nhưng không thành hoặc thương lượng thành nhưng một trong hai bên không thực hiện.

Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

 1. Hoà giải viên lao động.
 2. Toà án nhân dân.

Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp hợp đồng lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

 1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:
 2. a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 3. b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 4. c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 5. d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.
 2. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp lao động cá nhân

 1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 2. Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Hãy gọi 1900 6665 để được Luật Sư tư vấn chi tiết hơn về vấn đề của bạn ! 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!