Giải quyết tranh chấp bảo hiểm nhân thọ

Giải quyết tranh chấp bảo hiểm nhân thọ

Giải quyết tranh chấp bảo hiểm

Giải quyết tranh chấp bảo hiểm
Giải quyết tranh chấp bảo hiểm

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trong đó, Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

Theo quy định tại Điều 7 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 thì các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ bao gồm:

a) Bảo hiểm trọn đời;
b) Bảo hiểm sinh kỳ;
c) Bảo hiểm tử kỳ;
d) Bảo hiểm hỗn hợp;
đ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ;

e) Bảo hiểm liên kết đầu tư;
g) Bảo hiểm hưu trí.

Trong các quan hệ bảo hiểm nhân thọ, thường xảy ra rất nhiều rắc rối phát sinh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Những tranh chấp phổ biến mà luật sư Hãng luật Giải phóng thường tham gia Giải quyết tranh chấp bảo hiểm cho khách hàng bao gồm:

  • Giải quyết tranh chấp bảo hiểm liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã được ký kết giữa các bên.
  • Giải quyết tranh chấp bảo hiểm liên quan đến việc giải thích sự kiện bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm.
  • Tranh chấp về xác định người được hưởng tiền bảo hiểm ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khi hợp đồng không quy định rõ ràng.
  • Tư vấn pháp lý liên quan đến việc ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giữa các bên.
  • Khiếu kiện liên quan đến thanh toán quyền lợi bảo hiểm nhân thọ khi phía doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ từ chối bồi thường vì khách hàng không khai báo trung thực và chính xác về tình trạng sức khỏe khi làm hồ sơ.
  • Tư vấn định hướng về ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ so với những rủi ro hiện hữu họ khi đắn đo giữa việc có nên liên hệ yêu cầu mua bảo hiểm nhân thọ hay không.

Khi xảy ra các tranh chấp bảo hiểm nhân thọ, sau khi tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu cần xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp:

  • Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ký giữa tổ chức bảo hiểm với cá nhân, tổ chức không nhằm mục đích sinh lợi.
  • Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có yếu tố nước ngoài.
  • Thời hiệu khởi kiện: thời hiệu khởi kiện về bảo hiểm là 3 năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Hãy gọi 1900 6665 để được Luật Sư tư vấn chi tiết hơn về vấn đề của bạn ! 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!