Ký cược

Ký cược

Ký cược là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự. Cụ thể tại điều 359 như sau:

Ký cược
Ký cược

“1. Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

  1. Trong trường hợp tài sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược sau khi trừ tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê; nếu tài sản thuê không còn để trả lại thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê.”

Như vậy ký cược là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong trường hợp thuê tài sản, thông thường sẽ do bên thuê ký cược với bên cho thuê để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ thuê của mình. Điều này thông thường không được đặt ra với các trường hợp cho tài sản giá trị nhỏ thông thường mà được nhắc đến nhiều trong các trường hợp tài sản để kinh doanh.

Cần phân biệt ký cược và ký quỹ ở chỗ ký cược là đảm bảo cho nghĩa vụ thuê động sản chứ không áp dụng trong trường hợp thuê bất động sản, thuê bất động sản ví dụ như nhà ở, cơ sở kinh doanh thông thường được sử dụng biện pháp ký quỹ chứ không sử dụng hình thức ký cược.

Việc xử lý tài sản bảo đảm ký cược được thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 359 Bộ luật dân sự. Những rắc rối hay phát sinh trong ký cược có thể kể đến như:

  • Xác định giá trị tài sản ký cược với nghĩa vụ thuê tài sản.
  • Xử lý tài sản ký cược trong trường hợp bên thuê vi phạm 1 phần nghĩa vụ hoặc tài sản thuê có nhiều phần nhưng chỉ trả lại 1 phần hoặc 1 số phần.
  • Phương thức ký cược, gửi giữ, bảo quản tài sản ký cược như thế nào? Ai có trách nhiệm trả chi phí bảo quản…

Rất nhiều tình huống có thể phát sinh, bởi vậy khi gặp rắc rối liên quan đến ký cược nên liên hệ luật sư để được giải đáp.

Hãy gọi 1900 6665 để được Luật Sư tư vấn chi tiết hơn về vấn đề của bạn ! 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!