Tổng đài tư vấn: 1900 6665

UY TÍN

Uy tín là lòng tin

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp sẽ giỏi hơn

HIỆU QUẢ

Hiệu quả để thành công
luat su hung
"Có thể ai cũng biết luật, nhưng không phải ai cũng biết vận dụng luật. Người học luật học cách vận dụng đúng luật. Còn các luật sư vận dụng luật một cách khôn khéo nhất "

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Luật sư dân sự

Hãng luật Giải Phóng tổ chức thành lập lực lượng luật sư chuyên sâu về các vụ án dân sự và các thủ tục dân sự (gọi là luật sư dân sự). Hy vọng đội ngũ luật sư dân sự của hãng luật chúng tôi sẽ phục vụ tốt mọi nhu cầu của khách hàng.

Luật sư dân sự

Đội ngũ Luật sư dân sự đảm trách thực hiện các dịch vụ sau:

– Tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án dân sự

– Tư vấn thủ tục xác nhận một người bị mất năng lực hành vi dân sự, một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Tư vấn thủ tục thay đổi họ, tên; thủ tục xác định dân tộc, thủ tục đăng ký khai sinh, thủ tục đăng ký khai tử, thủ tục xác định giới tính;

– Thủ tục tuyên bố một người mất tích, tuyên bố một người là đã chết;

– Tư vấn lập hợp đồng dân sự giữa cá nhân với cá nhân, thủ tục mua bán xe ô tô;

– Tư vấn thủ tục ủy quyền, thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân;

– Tư vấn thủ tục cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp;

– Tư vấn xác định thiệt hại để đòi bồi thường ngoài hợp đồng;

– Tư vấn thủ tục lập di chúc, thủ tục thừa kế, thủ tục kê khai di sản thừa kế, tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu, thủ tục chuyển hộ khẩu, thủ tục tách hộ khẩu, thủ tục đăng ký tạm trú;

– Tư vấn về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6665


Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

Pháp luật Việt Nam đã khẳng định: “Luật sư có nhiệm vụ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cua công dân, bảo vệ pháp chế và chế độ xã hội chủ nghĩa”. Trong các quy định về nghề nghiệp luật sư, luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của công dân …

Chi tiết

Cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự 2005. Theo quy định của Bộ luật Dân sự thì Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở …

Chi tiết

Giám hộ và thủ tục giám hộ?

Giám hộ và thủ tục giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự “Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người …

Chi tiết

Ký cược

Ký cược là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự. Cụ thể tại điều 359 như sau: “1. Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí …

Chi tiết

Bảo lãnh

Bảo lãnh là một biện pháp bảo đảm  thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định trong Bộ luật dân sự. Theo đó được hiểu là việc người thứ ba (say đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện …

Chi tiết

Đặt cọc

Đặt cọc là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại Điều 358 Bộ luật dân sự. Cụ thể như sau: Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây …

Chi tiết

Giới tính

Giới tính và thủ tục xác định lại giới tính 1. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải …

Chi tiết

Ký quỹ

Ký quỹ là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại điều 360 Bộ luật dân sự 2005. Theo đó ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong …

Chi tiết

Lập Di chúc và các vấn đề liên quan cần lưu ý

Di chúc được định nghĩa tại Bộ luật Dân sự là “sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.”. Người lập di chúc phải là “Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần …

Chi tiết

Khai sinh và thủ tục đăng ký khai sinh

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của …

Chi tiết