Giúp đỡ – Thời hiệu khởi kiện và đòi nợ

Giúp đỡ – Thời hiệu khởi kiện và đòi nợ

Một bạn đọc gửi đến hãng luật Giải Phóng câu hỏi như sau:

Mẹ em có cho vợ chồng ông Hùng vay một khoản tiền là 285 triệu đồng vào ngày 6.10.2013 và hợp đồng trả vào ngày 6.11.2013, không ghi lãi suất. Nhưng đến nay là tháng 4 năm 2017 vợ chồng ông Hùng vẫn chưa hoàn trả số tiền đã vay. Mẹ em muốn gửi đơn kiện lên tòa và hợp đồng này còn hiệu lực không ạ.

Và nếu nộp đơn kiện thì mẹ em cần làm hồ sơ gồm những gì.

Thời hiệu khởi kiện và đòi nợ
Thời hiệu khởi kiện và đòi nợ

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến email của Hãng Luật Giải Phóng.

Bộ phận tư vấn pháp luật của Hãng Luật Giải Phóng xin chuyển lời ý kiến của luật sư vế vấn đề như sau:

 

Theo nhận định của Luật sư, vấn đề của bạn ở đây là bạn muốn biết về thời hiệu khởi kiện đối với việc không thực hiện nghĩa vụ dân sự và cách thức để nộp đơn khởi kiện.

Hành vi không trả nợ của ông Hùng khi đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng là hành vi không thực hiện nghĩa vụ dân sự theo hợp đồng vay tiền đã được ký kết giữa các bên. Hành vi này xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, cụ thể trong trường hợp trên là xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mẹ bạn.

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1, Điều 154 Bộ luật dân sự năm 2015 và Khoản 1, Điều 184 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thời hiệu khởi kiện, đồng thời, theo Điều 429 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về thời hiệu khởi kiện về hợp đồng:

Theo như thông tin bạn cung cấp, ông Hùng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ vào ngày 06 tháng 11 năm 2013, tuy nhiên đến nay ông Hùng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình. Căn cứ vào quy định pháp luật, ngày bắt đầu thời hiệu khởi kiện là ngày mẹ bạn biết được việc ông Hùng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nếu sau khi kết thúc thời hạn phải trả nợ, ông Hùng đã có ý trốn tránh việc trả nợ thì thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày mẹ bạn biết.  Như vậy, thời hiệu cho việc khởi kiện đối với hợp đồng vay nêu trên có thể xác định từ khoảng tháng 11 năm 2013 hoặc tại thời điểm mẹ bạn đòi mà ông Hùng nhất quyết không trả tiền.

Thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này là 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết về việc quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Như vậy có thể thời hiệu khởi kiện đối với hợp đồng này có thể đã  kết thúc vào ngày 07 tháng 11 năm 2016 (tính đúng thời gian hết thời hạn trả nợ) hoặc sau đó.

Tuy nhiên, că cứ theo quy định tại khoản 2 điều 149 Bộ luật dân sự: “Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ, việc. Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.” Như vậy trường hợp này, nếu các bên không có yêu cầu áp dụng thời hiệu thì việc khởi kiện vẫn phải được thụ lý giải quyết. Trường hợp ông Hùng từ chối thời hiệu nhằm trốn tránh nghĩa vụ thì cũng không được phép từ chối.

Còn vấn đề về đơn khởi kiện, theo Khoản 1, 2 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì đơn khởi kiện có thể do mẹ của bạn hoặc bạn làm, và đơn khởi kiện phải có đầy đủ các nội dung chính theo Khoản 4 của Điều này.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT để tìm hiểu thêm.

Ban Biên Tập

Khi cần thuê luật sư vui lòng liên hệ với hãng luật Giải Phóng qua email lgp@lgp.vn hoặc gọi đường dây nóng luật sư qua số 0963 113 113.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!