Giữ bằng đại học, phạt tiền người lao động có trái luật