Hợp đồng lao động ràng buộc

Hợp đồng lao động ràng buộc

Vao khoang 4/2007, toi co xin vao lam viec cho 1 cong ty  tai
TP.HCM, sau  thoi gian thu viec khoang mot thang, toi duoc chinh thuc ky
hop dong (loai khong thoi han), luong cua toi duoc tra theo bac dai hoc
+ luong ABC. Trong thoi gian lam viec toi thuong xuyen duoc dieu cong
tac xa, nhung thoi gian lau nhat cung khoang 3 thang. Nhung den khoang
thang
6/2009 thi cong ty lai 1 lan nua dieu
toi di cong tac o tinh (cty co co phan chinh o do). Luc di noi la 3
thang, sau do keo dai gan mot nam. Trong suot thoi gian do toi thuong
xuyen xin ve lai TP.HCM nhung khong duoc giai quyet voi ly do o day dang
thieu nhan su bao toi cho. Co lan buc xuc qua toi da nop don xin thoi
viec (vi khi  moi vao lam cty tung goi y khi co chi nhanh o tinh se dieu
toi ve, luc do toi cung noi la khong ve mac du o tinh do la gan nha toi
). Cong ty cung khong giai quyet don xin nghi cua to  va khuyen toi co
gang doi vi dang kho khan ve nhan su (lam hon 1 nam nen toi cung thay
duoc kho khan do la dung nen da dong y doi).

    Den khoang thang 3/2011, cong ty de nghi cho toi di hoc 1 lop
quan ly  khach sạn de sau nay khach san xay xong (tai tinh toi dang cong
tac) toi se o lai lam viec. Luc do toi biet minh chua co y dinh o lai
tinh nay lap nghiep mac khac viec hoc nay chang lien quan gi den chuyen
mon chinh ma toi da hoc o dai hoc nen da tu choi, sau do Giam Doc co
thuyet phuc va noi cu di hoc sau nay vi chuyen ca nhan (nhu : lap gia
dinh o TP.HCM , …, se giai quyet cho toi ve) va cung khong co dieu
kien gi rang buoc. Nen toi da nghi neu sau khi toi hoc ma thay cong viec
khong phu hop thi co the lam cho cong ty khoang 2 nam (vi du sao cong
ty cung da dua di dao tao.

    Nhung sau khi toi hoc 4 thang (tu thang 7-11/2011), tro ve tinh
tiep tuc cong viec thi cong ty tren TP.HCM chuyen qua co phan. Lay ly
do nay, cong ty yeu cau lam giay de nghi chuyen tien luong ve cty tai
tinh, do luc do suy nghi don gian la ca 2 cty la 1  nen toi cung lam
theo. Nhung den dau nam 2012, cong ty lai noi vi cty tai TP.HCM co phan
nen phai ro rang ve nhan su, theo do toi phai nop don xin thoi viec tai
cty o TP.HCM va ky lai 1 hop dong khac voi cty o tinh. Luc do vi ly do
ca nhan lien quan den gia dinh, nen toi da dong y de o lai tinh lam cho
gan nha). Khi cong ty dua hop dong moi ra thi toi de y thay tren hop
dong co dieu khoan "neu sau khi toi theo 1 chuong trinh dao tao nao cua
cty thi toi phai lam viec it nhat 5 nam, neu khong phai boi hoan phi dao
tao", nhung toi van ky.

    Qua nhung su viec tren toi muon thac mac 2 viec:

+ Hop dong co dieu kien rang buoc (…5 nam…) co hieu luc khong khi toi ky sau khi da di hoc

+ Neu co hieu luc thi phi boi hoan dao tao duoc tinh nhu the nao,
khoang bao nhieu (Toi xin noi ro, trong thoi gian 4 thang toi di hoc o
TP.HCM, cong ty chi tra tien hoc phi cho toi la 6.500.000, va tra luong 
tron thang sau khi da tru tien cong tac – theo nhu thu quy chi tien
luong noi ( 5.000.000dong/thang, luong khi khong di hoc cua toi gan
6.000.000). Nhung toi chi di hoc 1 buoi, con 1 buoi toi van di lam tai
cong ty o TP.HCM.

 

Rat mong som nhan duoc su giup do cua cac anh chi

Xin chan thanh cam on va kinh chuc suc khoe

 

Toi xin duoc giau ten 

Nhan vien nu

 

Trả lời:

Chào bạn, 

Theo
như trường hợp của bạn, ký HĐLĐ sau khi đã đi học bạn có thể chứng minh
HĐLĐ đó vô hiệu. Bạn có thể tham khảo khoản c điều 122 và điều 127 của
BLDS. Việc ký hợp đồng lao động có điều kiện ràng buộc về thời gian làm
việc và bồi thường chi phí đào tạo sau khi đyào tào là hoàn toàn không
có sự tự nguyện. Ngoài ra thời gian bạn được đưa đi đào tạo là bạn đang
ràng buộc với công ty cũ và hợp đồng cũ. Bạn có căn cứ chứng minh về
việc hợp đồng trên là vô hiệu. 

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng gọi số 19006665 gặp Luật sư quỳnh để được hỗ trợ.

 

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!