Xét công nhận liệt sĩ và chế độ ưu đãi

Xét công nhận liệt sĩ và chế độ ưu đãi

 

 

Câu hỏi:

1, Cha tôi sinh năm 1956 được hưởng chế độ bệnh binh hạng 2/3 mất sức lao động 61% từ năm 1982. Cha tôi mất năm 2011. Vậy mẹ tôi( sinh năm 1957) có được hưởng tiền tuất hàng tháng hay không? Nếu được hưởng thì cần làm những thủ tục gì?

2, Cha tôi mất tại gia đình do bệnh ung thư Gan, trước đó Cha tôi đã đi điều trị tạo bệnh viện 108 nhưng BV đã trả về. Vậy Cha tôi có được xem xét để xác nhận là Liệt Sỹ hay không?

3, Ông nội tôi sinh năm 1911 mất năm 1984 là cán bộ tiền khởi nghĩa năm 1945, bà nội tôi đã được nhận tiền tiền khởi nghĩa và trợ cấp hàng tháng, đến năm 2011 thì bà nội tôi mất, hiện nay còn 1 chú sinh năm 1960 đang hưởng chế độ mất sức, 1 cô sinh năm 1954 không còn khả năng lao động ,1 cô sinh năm 1962 làm ruộng và mẹ tôi sinh năm 1957. Vậy những người con của ông nội tôi có đưởng hưởng tiền tuất hàng tháng không?

Xin chân thàng cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn:

1/ Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội nghị định Số: 54/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lênh ưu đãi người có công với cách mạng.

Điều 20.

1. Khi bệnh binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; thân nhân bệnh binh được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp mà bệnh binh được hưởng trước khi chết.

2. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên chết thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng bệnh binh khi đến tuổi 60 trở lên đối với nam, 55 trở lên đối với nữ; con bệnh binh từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con bệnh binh bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

b) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng bệnh binh khi đến tuổi 60 trở lên đối với nam, 55 trở lên đối với nữ, sống cô đơn không nơi nương tựa; con bệnh binh mồ côi từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con bệnh binh mồ côi bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

Nếu Cha của bạn trước khi mất đáp ứng được một trong những những điều kiện theo quy định tại điều 63 Luật BHXH, thì mẹ bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng:

1/

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng bao gồm:

a) Con chưa đủ 15 tuổi (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai); con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại điểm b, c, d khoản này phải không có thu nhập  hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

2/  đối với trường hợp bố bạn có phải là liệt sỹ hay khôg phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng:

Điều 11

1. Liệt sĩ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân được Nhà nước truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;

b) Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;

c) Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;

d) Làm nghĩa vụ quốc tế;

đ) Đấu tranh chống tội phạm;

e) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;

g) Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

h) Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 của Pháp lệnh này chết vì vết thương tái phát.

Nếu bố bạn mất vì vết thương cũ tái phát thì bố bạn sẽ được công nhận là liệt sĩ.

3/ trường hợp thứ 3 bạn có thể tham khảo trong 2 trường hợp đầu.

Nếu cần trình bày thêm vui lòng gọi 1900 6665 or 08.73 050 996 gặp Tư vấn viên Kim Nga để được hỗ trợ.

Trân trọng!

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!