Nghị định 35/2005/NĐ-CP còn hiệu lực không?

Nghị định 35/2005/NĐ-CP còn hiệu lực không?

Câu hỏi:

Nghị định 35/2005/NĐ-CP Chính  phủ căn cứ vào Pháp lệnh Cán bộ, công chức. Nhưng Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã bị thay thế bỡi Luật Cán bộ, công chức, nhưng chưa có văn bản nào thay thế Nghị định 35/2005/NĐ-CP của Chính  phủ. Vậy xin hỏi quý luật sư Nghị định 35/2005/NĐ-CP có còn hiệu lực để thi hành không?
Rất mong nhận được ý kiến của quý luật sư.
Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Điều 81 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 chỉ quy định một văn bản sẽ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần khi ở vào một trong ba trường hợp sau:

(1) Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

(2) Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

(3) Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Pháp luật hiện hành cũng không có quy định nào về trường hợp một văn bản luật hết hiệu lực.

Đến thời điểm hiện nay, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật cán bộ, công chức vẫn chưa được ban hành đủ, do vậy nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh cán bộ, công chức trước đây vẫn còn đang được áp dụng nếu không trái với các quy định mới

Áp dụng nguyên tắc: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”

Do đó, Nghị định 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vẫn có hiệu lực một phần. (phần trái với quy định của luật cán bộ công chức sẽ không được áp dụng)

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!