Thủ tục để được nhập khẩu và phân phối sản phẩm

Thủ tục để được nhập khẩu và phân phối sản phẩm

Hỏi:

Công ty em là công ty 100% vốn của Đài  Loan. Hiện nay công ty em có một số vấn đề thắc mắc rất mong anh bớt chút thời gian giải đáp giúp công ty.

–  Theo thông tư số 09/2007/TT-BTM và Nghị định số 23/2007/NĐ-CP đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu thì không được thực hiện trực tiếp phân phối tại Việt Nam, vậy có nghĩa là xin cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu phải tách rời với xin cấp phép thực hiện quyền phân phối? (Trong mục II điều 2 của thông tư số 09 có ghi thủ tục cấp phép đối với Trường hợp lần đầu đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, theo em hiểu có thể xin cùng một lúc hai quyền nhập khẩu và phân phối, nhưng như thế mâu thuẫn với điều trên).

–  Giả sử công ty em lập thêm một công ty (người đại diện pháp luật là người khác) để phân phối sản phẩm do công ty nhập về thì có hợp pháp không ạ?

–  Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM có công bố danh mục và lộ trình hàng hoá thực hiện  quyền nhập khẩu và phân phối. Vậy những mặt hàng không có tên  trong danh sách đó sẽ được lập tức thực hiện hiện xuất nhập khẩu và phân phối mà không phải theo lộ  trình?  

Trong hồ sơ xin thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối có yêu cầu Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối. Cho em hỏi bản này có mẫu hay mỗi công ty phải tự làm? (huyenlinhtran84@gmail.com).

Trả lời:

Tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP và Thông tư 09/2007/TT-BTM có nêu rõ các quyền:

– Quyền xuất khẩu

– Quyền nhập khẩu

– Quyền phân phối  

Tùy thuộc vào ngành nghề mà Công ty bạn muốn kinh doanh mà bạn xin phép một trong ba quyền kể trên. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ xin phép cho tất cả các quyền: xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối. Nhà đầu tư có thể xin phép cho các quyền này trong một bộ hồ sơ xin giấy phép đầu tư, không cần phải tách riêng. Nếu bạn chỉ xin quyền nhập khẩu thì không thể thực hiện quyền phân phối được.

Công ty của bạn là Công ty 100% vốn nước ngoài, theo cam kết của Việt Nam với WTO và theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM thì công ty bạn có thể xin phép quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Riêng đối với quyền phân phối, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chưa thực hiện được quyền này, mà phải thành lập liên doanh. Kể từ ngày 11/01/2009, thì doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài mới thực hiện được quyền phân phối.

Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM có qui định về lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá. Do đó, hàng hóa nào không nằm trong danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hoặc theo lộ trình xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối thì nhà đầu tư đương nhiên được thực hiện và thực hiện ngay, không cần theo lộ trình. Bản đăng ký nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối do nhà đầu tư tự lập, không có form mẫu sẵn.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!