Phân chia tài sản thừa kế

Phân chia tài sản thừa kế

Ông bà nội Tôi mất đi có để lại số tài sản là một mảnh đất rộng hơn 600m2 không có di chúc. Ông Bà sinh được 4 người con (3 trai 01 gái) và một người con nuôi, hiện các chú Bác và bố tôi đều có nhà riêng để ở (Chú tôi sống trên đất của Ông Bà để lại). Hai Bác trên bố tôi hiện đã hy sinh (một Bác đã có nhà riêng khi ông bà vẫn còn), một Bác thì hy sinh có một con gái vợ đi lấy chồng. Hỏi nếu trường hợp như vậy mảnh đất trên chị tôi là con Bác đã hy sinh (Chị đã bỏ chồng về nhà mẹ đẻ ở) có được chia phần đất là tài sản của Ông Bà Tôi để lại không?

Trả lời:

Chào bạn!

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên chúng tôi có thể chia thành 2 trường hợp tư vấn cho bạn như sau:

Do ông bà của bạn mất không để lại di chúc nên phần di sản để lại sẽ được chia theo pháp luật.

Điều 676  Bộ luật Dân sự quy định:

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Nếu hai bác của bạn chết sau thời điểm ông bà của bạn chết. Thì phần di sản của ông bà để lại được chia thành 4 phần bằng nhau cho 4 người con. Phần của bác bạn được hưởng sẽ chia cho hàng thừa kế thứ nhất như trên (chia cho người vợ, các con)

Nếu bác của bạn chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông bà của bạn. Phần di sản bác bạn được hưởng này sẽ được người con gái hưởng thừa kế thế vị.

Điều 677.
Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Nếu cần thêm thông tin vui lòng gọi số 19006665 gặp tư vấn viên  để được hỗ trợ.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!