Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Hỏi:

Tôi là người nước ngoài, muốn nhập quốc tịch Việt Nam, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam như thế nào?

Đáp:

Bạn nộp hồ sơ tại Sở tư pháp – nơi mình đang cư trú. Thời hạn giải quyết hồ sơ là 157 ngày, trường hợp cần bổ sung hồ sơ thì thời hạn giải quyết là 232 ngày. Hồ sơ gồm có:

1. Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;     
2. Bản khai lý lịch;    
3. Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác có gí trị thay thế, kể cả của con chưa thành niên, nếu đồng thời xin nhập quốc tịch cho người đó;    
4. Phiếu xác nhận lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm cuyền của Việt Nam, nơi đương sự thường trú cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước mà đương sự là công dân hoặc thường trú cấp;    
5. Giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt, bao gồm cả hiểu biết về văn hoá, lịch sử và pháp luật của Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Tư pháp;    
6. Giấy xác nhận về thời gian đã thường trú liên tục ở Việt Nam do UBND xã, phường, thị trấn nơi đương sự thường trú cấp, nếu trước đây đương sự thường trú ở địa phương khác thì còn phải có giấy xác nhận về thời gian đã thường trú do UBND cấp xã của địa phương đó cấp;    
7. Giấy xác nhận về chỗ ở, việc làm, thu nhập hợp pháp hoặc tình trạng tài sản tại Việt Nam do UBND cấp xã nơi đương sự thường trú cấp;    
8. Bản cam kết về việc từ bỏ quốc tịch nước ngoài (nếu có) khi được nhập quốc tịch Việt Nam.
Trường hợp mặc nhiên mất quốc tịch nước ngoài khi được nhập quốc tịch Việt Nam thì bản cam kết trên được thay bằng giấy xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà đương sự là công dân về việc pháp luật của nước đó quy định mặc nhiên mất quốc tịch trong trường hợp này;    
9. Đơn xin giữ quốc tịch nước ngoài (nếu có), trong đơn phải nêu rõ lý do xin giữ quốc tịch nước ngoài và cam kết việc giữ quốc tịch nước ngoài không cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!