Hết thời hiệu khởi kiện, chia tài sản được không?

Hết thời hiệu khởi kiện, chia tài sản được không?

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!