Đất của cha chồng cho, vợ có quyền tranh chấp?

Đất của cha chồng cho, vợ có quyền tranh chấp?

Tôi và chồng tôi kết hôn đến nay cũng được 60 năm, Cha mẹ chồng tôi có cho ông ấy một mảnh đất khoảng 350m2. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có viết là : quyền sử dụng đất của ÔNG Phan văn Cược (tên chồng tôi). Khi chồng tôi chuyển quyền sử dụng đất cho con trai tôi thì chỉ có một mình ông ấy kí tên, tôi không kí mà sao cơ quan có thẩm quyền vẫn chuyển quyền sử dụng đất cho con trai tôi được. Bây giờ tôi muốn lấy lại mảnh đất đó của con trai tôi có được không? Và nếu được thì bằng cách nào?. Khi tôi đi kiện ở cấp xã ,thì họ nói mảnh đất đó chỉ thuộc quyền sở hữu của chồng tôi nên không cần chữ kí của tôi vẫn được. Vậy xin hỏi Luật sư :Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất viết như thế nào nếu đất đó là tài sản chung và như thế nào nếu đất đó là tài sản riêng?

Luật nhà đất
Luật nhà đất . Ảnh : internet

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng:

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.Theo Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản riêng của vợ chồng:

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.Như vậy, theo quy định trên quyền sử dụng đất này được bố mẹ chồng bạn tặng cho riêng chồng bạn thì đây là tài sản riêng của chồng bạn. Do đó, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ ghi tên chồng bạn và chồng bạn được quyền tự định đoạt tài sản này thể hiện từ việc tặng cho đứa con trai.

Mặt khác, việc ghi nguồn gốc sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điểm h khoản 8 Điều 6 Thông tư  23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau: “Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (như nhận chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế; được tặng cho; nhận góp vốn; trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết định (hoặc bản án) của Tòa án; thực hiện quyết định thi hành án;…); tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này.”

Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác (Khoản 1 Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!