Đóng thuế đất khi chuyển nhượng

Đóng thuế đất khi chuyển nhượng

Hỏi:

Tôi có một thắc mắc nhỏ muốn nhờ các luật sư giúp
đỡ:

Năm 2002 tôi có sang bán khoảng 100 m2 đất nhưng chưa làm giấy quyền sử
dụng đất và chưa chuyển mục đích sử dụng(đất vườn tạp sang thổ cư). năm 2003,
100 m2 đất này xây nhà ở kiên cố. Đến nay tôi cần chia quyền sử dụng đất cho
chủ đất sang bán này. vậy tôi hỏi đóng thuế như thế nào, phần đát sang bán đó
có phải dong thuế thổ cư hay không

Xin cac luật sư giải đáp giúp. chân thành cảm ơn

Toan Duong
[haitoan_ts83@yahoo.com]

Trả lời:

Căn cứ
vào khoản 1, 3, 4 Điều 17 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/05/2007
quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực
hiện quyền của người sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích
tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ
thể của địa phương.

3.
Không cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc
nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện
tích đất tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Cơ
quan công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã không được làm thủ tục công chứng, chứng
thực chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa đất thành hai hoặc
nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện
tích đất tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

Như vậy,
nếu bạn chuyển nhượng toàn bộ thửa đất thì không phải đề cập đến diện tích tối
thiểu khi tách thửa, nhưng nếu bạn chỉ chuyển nhượng một phần thửa đất thì bạn
phải xem xét theo quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng
loại đất tại địa phương bạn. Nếu không đủ điều kiện tách thửa dành cho tóc nông
nghiệp, mà đủ điều kiện tách thửa dành cho đất ở thì bạn phải chuyển mục đích sử
dụng đất cùng với việc tách thửa. Theo đó dẫn đến việc căn cứ vào thỏa thuận giữa
bạn và bên nhận chuyển quyền sử dụng đất xem ai là người chịu trách nhiệm đóng
thuế chuyển quyền, lệ phí trước bạ hoặc tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân
khi tiến hành các thủ tục chuyển quyền, chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất.

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!