Muốn ly dị nhưng không có giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu