Thủ tục đăng ký KT3 Tại Tp Hồ Chí Minh

Thủ tục đăng ký KT3 Tại Tp Hồ Chí Minh

Xin cho tôi biết các thủ tục cần thiết để làm KT3 tại TP.HCM. Tôi đang ở nhà thuê, có đăng ký tạm trú với công an địa phương rồi. Nếu có thể xin đính kèm cho tôi các form mẫu để thực hiện đăng ký được không ạ?

Mong nhận phản hồi sớm.

Trả lời:

Căn cứ theo những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: theo điều 16  Thông tư số  52/2010/TT-BCA  quy định về thủ tục đăng ký tạm trú
1. Hồ sơ đăng ký tạm trú, bao gồm:
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu.
b) Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở). Đối với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ chỗ ở hợp pháp thì đăng ký tạm trú phải có ý kiến đồng ý đăng ký tạm trú của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.
Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú.
2. Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc chủ hộ đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.
3. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.
về phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân bạn  xem biểu mẫu HK 01, HK02 trong Quyết định 698/2007/QĐ-BCA(C11) về Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!