Cấp Giấy Chứng nhận QSDĐ lần 2 phải đóng thuế?

Cấp Giấy Chứng nhận QSDĐ lần 2 phải đóng thuế?

HỎI:

Tôi tên Võ Hùng Tiến. Tôi có một sự việc như sau
nhờ Công ty Luật tư vấn giùm.

Trước năm 1975, ba me tôi có miếng đất sinh sống
(thực tế miếng đất đó do ông bà để lại cho con cháu sinh sống). Sau giải phóng
ba me tôi không có làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở. Miếng đất đó
được chia 03 người con để xây nhà sinh sống hiện nay. Hiện tại ba mẹ tôi đã mất,
người em tôi đã làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận (đại diện) quyền sử dụng nhà
và đất và đã được cấp giấy chứng nhận xong rồi. Khi tôi làm thủ tục xin cấp chứng
nhận quyền sử dụng đất và nhà ở. Tới phần đóng tiền sử dụng đất tôi thật choáng
váng tổng cộng số tiền phải đóng 332 triệu đồng (không kể trước bạ nhà). Tôi có
hỏi nhân viên thuế tại sao đất ba mẹ để cho con cháu ở sao mà đóng cao thế.
Nhân viên thuế trả lời theo qui định miếng đất khi xin cấp chứng nhận lần hai
phải đóng 100% giá trị đất hiện tại (theo giá đất nhà nước qui định) và nhân hệ
số K1,5 chỉ có cấp lần đầu thì được
miễn thuế. Với người lao động như tôi hiện nay thiết nghĩ với số tiền phải đóng
nêu trên chắc tôi không thực hiện được.

Nay tôi kính mong Hãng Luật Giải Phóng tư vấn
giùm tôi về việc qui đinh cấp lần 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng và nhà ở có
đúng qui định hay không?

TRẢ LỜI:

Trường hợp của bạn, Luật Giải Phóng tư vấn
như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, người em của bạn
đã đại diện gia đình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy
nhiên người em chỉ làm thủ tục cấp cho mỗi phần đất của mình. Như vậy, gia đình
bạn đã được một lần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay bạn đang
yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là yêu cầu cấp lần hai để bổ sung
phần đất chưa được cấp giấy chứng nhận.

Theo qui định tại Nghị định 84 thì có đại ý
như sau: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở không có một trong các
loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai nhưng đã sử dụng trước
ngày 15-10-1993 thì được cấp giấy. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng
đất phần diện tích không vượt quá hạn mức đất ở. Đối với diện tích đất ở vượt hạn
mức thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu của điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định
198/2004.

Tại Nghị định 198/2004 có qui định: Thu tiền
sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở.
Quy định này chỉ được thực hiện một lần đối với hộ gia đình, cá nhân. Lần giao
đất sau thì thu 100% tiền sử dụng đất.

Như vậy, nhân viên thuế trả lời cho bạn như vậy
là đúng. Vì gia đình bạn đã được cấp giấy chứng nhận đối với 1 căn nhà của em
trai bạn nên chi cục Thuế có cơ sở để xác định toàn bộ phần diện tích xin cấp
giấy chứng nhận đối với nhà và đất hiện tại là phần diện tích ngoài hạn mức
(theo quy định tại Thông tư 93/2011/TT-BTC) và phải chịu sự điều chỉnh của hệ số
K theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Nếu cần tư vấn thêm, xin vui lòng gọi vào số 1900
6665 
gặp tư vấn viên Đinh Bảo Trung để
được hỗ trợ.

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!