Hộ kinh doanh có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Hộ kinh doanh có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Mình hiện có một nhà nghỉ 28 phòng (đăng ký hộ kinh doanh cá thể chứ không lập doanh nghiệp). Thuế một tháng bây giờ là 3,200,000đ (từ năm 2016 đã bỏ khoán doanh thu trên hóa đơn). Mình tìm hiểu thì tỉ lệ % tính trên doanh thu hóa đơn của nhà nghỉ chỉ 5%, nhưng không hiểu sao cơ quan thuế cộng thêm 2% (bảo đó là tính thuế thu nhập cá nhân) là thành 7%.

Mình xin hỏi cơ quan thuế đánh thêm thuế thu nhập 2% vào tỉ lệ phần trăm để tính VAT đó có đúng hay không? Mẹ mình có một tiệm may, bây giờ mình gộp cả nhà nghỉ và tiệm may lại để đăng ký 1 thuế môn bài thì tỉ lệ % có được tính vào khung hoạt động kinh doanh khác 2% không?

Hộ kinh doanh có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Gộp kinh doanh nhà nghỉ và tiệm may nộp thuế môn bài như thế nào?

Hộ kinh doanh có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Hộ kinh doanh có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Luật sư tư vấn:

Theo điểm a khoản 3 Điều 1 văn bản hợp nhất số 04 ngày 5 tháng 02 năm 2015 của bộ tài chính hợp nhất thông tư hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế nhu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điêu của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ kinh doanh đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực tế có kinh doanh nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Chứng chỉ, Giấy phép hành nghề) thì người nộp thuế là cá nhân đang thực hiện hoạt động kinh doanh. Trường hợp có đăng ký kinh doanh thì người nộp thuế là cá nhân đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh), cùng tham gia kinh doanh thì người nộp thuế là từng thành viên có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo đó, bạn kinh doanh nhà nghỉ với hình thức kinh doanh hộ gia đình không có đăng ký thành lập doanh nghiệp nên theo quy định trên, bạn thuộc đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh nhà nghỉ. Tuy nhiên việc tính thuế 2% đối với bạn chỉ đúng nếu bạn là cá nhân không cư trú. Trường hợp bạn là cá nhân cư trú thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng với trường hợp của bạn phải xác định thu nhập tính thuế và căn cứ theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo điều 22 luật thuế thu nhập cá nhân xác định số tiền nộp thuế (căn cứ tính thuế được hướng dẫn tại điều 7 văn bản hợp nhất 04). Như vậy cơ quan thuế cộng thêm 2% để tính thuế đối với bạn là trái quy định của pháp luật.

Với trường hợp gộp hai loại hình kinh doanh vào một hộ kinh doanh thì vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân như đã trình bày ở trên. Về mức nộp thuế môn bài, điểm 2 mục I văn bản hợp nhất số 33 của bộ tài chính hợp nhất thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài, hộ sản xuất kinh doanh cá thể thuộc đối tượng nộp thuế môn bài theo 6 mức, áp dụng biểu thuế sau:

 (đơn vị: đồng)

Bậc thuếThu nhập 1 thángMức thuế cả năm
1Trên 1.500.0001.000.000
2Trên 1.000.000 đến 1.500.000750.000
3Trên 750.000 đến 1.000.000500.000
4Trên 500.000 đến 750.000300.000
5Trên 300.000 đến 500.000100.000
6Bằng hoặc thấp hơn 300.00050.000

Như vậy, theo quy định trên, căn cứ để hộ kinh doanh nộp thuế môn bài đó là mức thu nhập hàng tháng. Với trường hợp của này, bạn muốn gộp kinh doanh nhà nghỉ và kinh doanh may mặc vào làm một để nộp thuế môn bài thì phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế về sự thay đổi nêu trên. Từ đó, cơ quan thu thuế sẽ dựa vào mức thu nhập hàng tháng khi có sự thay đổi về kinh doanh để đưa ra mức thuế môn bài bạn phải nộp.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.

Trần Lê An Nguyên

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!