Điều kiện hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp

Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ – CP quy định: Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội.

Em kí hợp đồng lao động với công ty từ tháng 9/2014 đến tháng 1/2015 em nghỉ làm và mang thai được 2 tháng. Em đóng bảo hiểm xã hội của em được 5 tháng vậy em có được hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp không?.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp
Điều kiện hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp

Luật sư tư vấn:

Bạn đóng bảo hiểm xã hội tháng 9/2014 đến tháng 1/2015 và thời gian bạn đóng là được 5 tháng.

Theo như quy định tại điều Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ – CP quy định: Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

“1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.”

Mặt khác, theo như quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013 có quy định về Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đó là:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

“1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.”

Như vậy căn cứ vào Khoản 1 điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ – CP, khoản 2 điều 49 Luật việc làm 2013 thì thời gian chị đóng bảo xã hội cũng như bảo hiểm thất nghiệp mới chỉ có 5 tháng, cho nên chưa đáp ứng được yêu cầu mà tôi đã phân tích ở trên về thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy là bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản cũng như trợ cấp thất nghiệp.

Lê Thị Mai Hoa

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!