Ký hợp đồng lao động sao cho đúng

Ký hợp đồng lao động sao cho đúng

Chào luật sư Nguyễn Kiều Hưng tôi có câu hỏi cần sự trợ giúp của luật sư mong nhận được câu trả lời sớm nhất.
1. Tôi đang làm nhân viên hành chính nhân sự cho một doanh nghiệp, người
quản lý công ty tôi không muốn ký hợp đồng không xác định thời hạn mà
chỉ ký 1 năm một. Vậy ký hợp đồng như vậy có đúng luật không và theo quy
định của luật lao động thì hợp đồng lao động được ký kết với người lao
động có mấy loại và mỗi loại đó có thời gian cụ thể như thế nào?

2. Trên bản hợp đồng lao động có thể để hai mức lương không một mức thực
hưởng và một mức để đóng BHXH (mức đóng BHXH cho người lao động trên
mức tối thiểu vùng quy định)?

 

TRả lời: Chào bạn,

 
           Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật lao động năm 1994 và Luật
sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002 quy định:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng
lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ
của mỗi bên trong quan hệ lao động.”
Theo quy định tại Điều 27 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002 và Nghị định số 44/2003/NĐ-CP
ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động (
Nghị định số 44/2003/NĐ-CP) xác định có các loại hợp đồng sau đây:
“1.
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng cho những công việc
không xác định được thời điểm kết thúc hoặc những công việc có thời hạn
trên 36 tháng.
2.
Hợp đồng lao động xác định thời hạn áp dụng cho những công việc xác
định được thời điểm kết thúc trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến
đủ 36 tháng.
3.
Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời
hạn dưới 12 tháng áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong
khoảng thời gian dưới 12 tháng hoặc để tạm thời thay thế người lao động
bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có thời hạn, người lao động tạm
hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động nghỉ việc vì lý do khác
và hợp đồng với người đã nghỉ hưu.”
Khi
hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ
hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà
người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ
ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp động lao động
mới. Trong thời hạn chưa ký được hợp đồng lao động mới, hai bên phải
tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. Khi hết thời hạn 30 ngày mà
không ký hợp đồng lao động mới, hợp đồng lao động đã giao kết trở thành
hợp đồng không xác định thời hạn. Trường hợp ký hợp đồng lao động mới là
hợp đồng xác định thời hạn, thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá
36 tháng, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì ký hợp đồng
lao động không xác định thời hạn; nếu không ký thì đương nhiên trở thành
hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

          Khi hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong
thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký
kết hợp đồng lao động mới, nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì
hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời
hạn.

Hai
bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng
chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó nếu người lao
động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác
định thời hạn.

 
         Về việc mức tiền lương trên hợp đồng do hai bên thỏa thuận
nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định. Thông
thường sẽ có mức lương như bạn nói. Thứ
nhất là lương cơ bản theo quy định của Nhà nuớc. Thứ hai là mức lương
cơ bản do người sử dụng lao động quyết định. Mà NSDLĐ thì chỉ muốn đóng
BHXH theo mức lương cơ bản thấp nhất để có lợi cho doanh nghiệp.

           Nếu còn thắc mắc vui lòng gọi 19006665 gặp tư vấn viên Ngọc Hân để được hỗ trợ.

Trân trọng

 

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!