Nghỉ việc báo trước bao nhiêu ngày

Nghỉ việc báo trước bao nhiêu ngày

Hỏi:

Toi co mot vai van de ve hop dong lao dong xin duoc quy luat su tu van. Ngay 2009/04/06 toi co ky HDLD khong xac dinh thoi han voi cong ty A . Den ngay 2010/06/01 toi nop don xin nghi viec (toi chi nop don cho truong phong nhan su ma khong co chu ky xac nhan da nhan don, nhung dong nghiep toi biet viec nop don nay). So ngay phep toi con duoc huong trong nam 2010 la 13 ngay.

1 – Nhu vay, co phai den ngay 2010/07/03 thi toi co quyen nghi viec tai cong ty A du cong ty A co dong y hay khong co phai khong?

2- Neu dung vay thi khi nghi viec toi se duoc huong cac che do gi? Co duoc huong che do tro cap thoi viec la 1 nam la nua thang luong hay khong vi toi nghe noi che do nay khong con ap dung tu 2010/01/01 nua (ke tu ngay tro cap that nghiep duoc ap dung).

3- Thoi gian cong ty A phai chot so BHXH va tra lai cho toi co phai toi da la 1 thang hay khong? Xin tra loi som cho toi cac van de tren. Cam on nhieu

Trả lời:

Theo khoản 3 điều 37 Bộ luật Lao động “người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày”.

Theo quy định tại khoản 1 điều 42 BLLĐ, khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc. Mỗi năm làm việc là một tháng lương.

Theo quy định tại điều 43 Bộ Luật Lao động thì trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Như vậy, sổ bảo hiểm xã hội cũng sẽ được giải quyết tối đa là trong vòng 30 ngày kể từ chấm dứt hợp đồng lao động.


 


ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!