Cách tính lương hưu

Cách tính lương hưu


Câu hỏi:

 

 

Kinh gui van phong luat,

 

 

 

Toi xin duoc tu van tu van phong luat cho truong hop che do nghi huu theo dien dong BHXH cho nhan vien ben cong ty toi:

 

Toi xin trinh bay qua trinh dong bao hiem cua 1 nhan vien ben toi cu the nhu sau:

 

– Thang 11/1984 den 11/1989: Can bo cong ty vat tu ngoai thuong

 

– Thang 12/1989 den 3/ 1993:  Can bo cty phat trine san xuat va xuat nhap khau – luong co ban: 310.000 VND

 

– Thang 4/1993 den 7/1993 Can bo cty phat trien san xuat va xuat nhap khau – luong co ban : 242.400 VND

 

– Thang 8/1993 den 12/1994: Can bo cong ty xuat nhap khau tong hop I – Bo Thuong Mai – luong co ban: 271.200

 

– Thang 1 /1995 den 11/1995 : Can bo cong ty thuong mai Truong An – luong co ban – 271.200

 

– Thang 12/1995 den 2/1998: Can bo cong ty thuong mai Truong An – luong co ban – 300.000 + phu cap: 28.800

 

– Thang 3/1998 den 5/1998 : Pho truong phong xuat nhap khau 3- cong ty dich vu ky thuat va xuat nhap khau – luong co ban: 2.74 + phu cap: 0.2

 

– Thang 6/1998 den 5/2001 : Truong phong xuat nhap khau 3 – cong ty dich vu ky thuat va xuat nhap khau – luong co ban : 2.74 + phu cap : 0.3

 

– Thang 6/2001 den 4/2003: Truong phong xuat nhap khau – cong ty dich vu ky thuat va xuat nhap khau – luong co ban : 2.98 + phu cap 0.3

 

– Thang 5/2003 den nay : lam o cong ty chung khoan Mekong

 

 

 

Tren day la chi tiet qua trinh dong BHXH cua nhan vien nay.Mong quy Cong ty xom tra loi tu van cho toi biet cach tinh luong huu cua nhan vien nay.

 

Nhan vien nay sinh nam 1961. Theo toi duoc biet, nguoi nay chua du so tuoi ve huu, nhung ve so nam dong bao hiem thi da du. Vay cung xin quy Cong ty tu van dum toi thu tuc de nhan vien nay duoc huong che do huu dung voi quy dinh cua phap luat.

 Trả lời:

 

Chào bạn, Theo thư bạn gửi về cho chúng tôi, nhân viên  công ty của bạn có thới gian hưởng lương theo thang bảng lương của nhà nước và có thời gian hưởng lương không theo thang bảng lương nhà nước cho nên Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của chi theo công thức tính áp dụng chung theo quy định pháp luật như sau: Lương hưu được tính bằng công thức ( L1+L2)/ Tòan bộ thời gian đóng BHXH.
Trong đó: L1 = lương trong khu vực nhà nước tính bình quân (như trên) X Tổng số tháng trong khu vực nhà nước
                  L2 = tổng tiền lương tòan bộ thời gian đóng BHXH trong khu vực không nhà nước.
1. Trong trường NLD nghỉ việc, thì cơ quan hiện tại chỉ trả mỗi năm 1/2 tháng lương của thời gian thực tế công tác tại cơ quan.
2. Mặc dù NLD đã có đủ năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng chưa đủ tuổi để hưởng lương hưu theo quy định của Điều 50 Luật BHXH nên NLD chưa được hưởng lương hưu hàng tháng nếu nghỉ việc vào thời gian này, ngoại trừ NLD thuộc trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên theo quy định tại Điều 51 Luật BHXH. Mức lương hàng tháng được thực hiện theo quy định tại Điều 52 Luật BHXH, theo đó, nếu người lao động nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì hưởng mức lương hưu hàng tháng với mức tối đa bằng 75% nhưng mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
Trân trọng!


ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!