Thời gian làm việc

Thời gian làm việc


Câu hỏi:


xin chao luat su!toi ten nhan.cong tac tai cty cap nuoc nghe an.sau 6t thu viec toi duoc ky hop dong khong xac dinh thoi han.lam nv bao ve
xin duoc hoi luat su may cau hoi nhu sau:
hien nay cty bo tri 2 nv bao ve. moi nguoi lam 15ngay /1thang=30ngay chua tinh1thang =31ngay
thoi gian lam viec la 16tieng/1ngay.(truc tai van phong lam viec ban ngay tu 11h-14h, ban dem tu 17-6h sang hom sau)
-nhu vay la cong ty da lam dung hay sai?
khi chung toi hoi thi ban giam doc tra loi la cong viec bao ve la vay(co the lam viec 24/24 )
giam doc co quyen bo tri thoi gian theo nhu cau cua Cty.
-giam doc tra loi nhu vay la dung hay sai?
ngoai cong viec bao ve tai van phong ra chung toi con phai di tong cong 16km duong/1ngay de dong mo nuoc luan phien(cu the nhu sau:sang 9h di dong van, chieu 16h di mo van nuoc,toi 20h di dong van nuoc,5h sang hom sau di mo van.1ngay 4 chuyen,1chuyen=4km)
-vay cong viec dong mo nuoc co phai la cong viec cua chung toi kh? kinh phi xang dau ai lo?
-truc tai van phong tu 17h – 5h nhung khong co tien an k3 la dung hay sai?
-tai sao cac nhan vien khac thi duoc huong tien an k3,lam viec 8 tieng/1ngay va 22ngay /1 thang va nhung ngay le.nhung chung toi lai khong duoc?
neu lam nhu the nay thi chung toi phai lam viec 24tieng ngay roi?
-dieu 68 BLLD co ap dung cho nv bao ve khong?
-xin luat su hay giu bi mat cho toi.
TOI KHONG MUON AI BIET LA TOI DA HOI LUAT SU VE VAN DE NAY
cam on luat su.
kinh chuc luat su cung gia dinh
 luon luon manh MK-HP-TC

  Trả lời:

Chào bạn,

Bạn làm việc bảo vệ cho công ty theo hợp đồng lao động, nên thời gian làm việc và các chế độ khác của bạn sẽ áp dụng quy định của BLLD điều chỉnh. Thời giờ làm việc của bạn sẽ được người lao động quy định theo tuần hoặc theo ngày và phải thông báo trước cho người lao động biết.

Và theo quy định tại điều 68, BLLD thời giờ làm việc không quá 8h trong một ngày hoặc 48h trong một tuần. Tuy nhiên nguời lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận làm thêm giờ, nhưng không quá 4h trong một ngày, 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp được làm thêm nhưng không quá 300 giờ trong một năm.

Như vậy việc quy định về thời gian làm việc và cách giải thích của giám đốc công ty là không đúng.

Căn cứ theo các Điều 68, 71, 72, 73, 74, 75 của BLLĐ thì thời gian làm việc trên 8 giờ/ngày vào ngày thường được tính là thời gian làm việc thêm giờ. Làm việc vào ngày lễ, ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương thì tất cả thời gian làm việc trong ngày đó được tính là thời gian làm việc thêm giờ.

Theo đó, bạn làm bảo vệ theo HĐLĐ phải làm thêm giờ, về nguyên tắc cũng được trả tiền lương làm thêm giờ. Nếu trong nội dung văn bản HĐLĐ chưa có thỏa thuận “trả tiền lương làm thêm giờ” thì bạn đề nghị với người sử dụng lao động ký bổ sung HĐLĐ để được trả tiền lương làm thêm giờ.

Việc bạn phải đi quãng đường xa một ngày để mở khóa van nước luân phiên mà không được hưởng chi phí đi lại và các khoản khác tùy thuộc vào hợp đồng lao động của bạn và công ty đã kí. Bạn có thể gặp người sử dụng lao động để thỏa thuận lại về công việc làm và các chế độ phụ cấp khác.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!