Thời gian tính nâng bậc lương

Thời gian tính nâng bậc lương


Hỏi:

Xin hỏi Văn phòng Luật sư về chuyển ngạch lương chuyên viên chính:

Hiện Công ty có 03 người lao động đang hưởng lương ngạch chuyên viên, bậc 8/8, hệ số 4,51, từ năm 2005.

Theo thông tư 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 về chuyển ngạch lương cho CBCNV.

Người lao động phải đạt kết quả thi nâng ngạch mới được xếp lương lên ngạch chuyên viên chính.

03 người lao động này đã thi đạt  ngạch chuyên viên chính, từ tháng 12/2010.

Công ty đã xếp lương mới là : bậc 3/6, hệ số 4.66, ngạch chuyên viên chính từ tháng 05/2011.

Công ty xin hỏi văn phòng Luật sư: Thời gian nâng bậc lương lần sau của 03 người lao động này là lấy mốc thời gian nào? Xếp từ năm 2005, tháng 12/2010 hay 05/2011.

Xin cám ơn.       
Trả lời:

 

Chào bạn,

 

Tại Thông tư số 01/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/4/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định: Viên chức đạt kết quả thi nâng ngạch được chuyển xếp vào bậc lương có hệ số cao hơn liền kề của ngạch viên chức thi đạt. Trường hợp chênh lệch giữa hai bậc lương này bằng hoặc lớn hơn 70% khoảng cách chênh lệch của hai bậc liền kề ngạch viên chức thi đạt thì thời điểm nâng bậc lần sau tính từ khi có quyết định xếp lương mới, nếu thấp hơn 70% thì thời điểm nâng bậc lương lần sau tính từ khi có quyết định xếp mức lương cũ.

Theo quy định trên thì những người đang xếp bậc 6, bậc 7, bậc 8 ngạch chuyên viên, thi nâng ngạch đạt kết quả thì chuyển xếp lương vào ngạch chuyên viên chính, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ như sau:

-Bậc 6 ngạch chuyên viên xếp vào bậc 1 ngạch chuyên viên chính, thời gian nâng bậc lần sau tính từ khi xếp bậc 1/6 ngạch chuyên viên chính;

-Bậc 7 ngạch chuyên viên xếp vào bậc 1 ngạch chuyên viên chính, thời gian nâng bậc lần sau tính từ khi xếp bậc 7/8 ngạch chuyên viên;

-Bậc 8 ngạch chuyên viên xếp vào bậc 2 ngạch chuyên viên chính, thời gian nâng bậc lần sau tính từ khi xếp bậc 8/8 ngạch chuyên viên.

 

Trân trọng

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!