Tuổi chịu trách nhiệm hình sự; năng lực hành vi dân sự

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự; năng lực hành vi dân sự

Hỏi:

Xin cho tôi hỏi theo luật mới thì bao nhiêu tuổi là chịu trách nhiệm hình sự và dân sự đối với công việc mình làm. Được quy định trong điều luật nào?

Trả lời:

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự:

"1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng".
Về năng lực hành vi dân sự của cá nhân được quy định từ Điều 17 đến Điều 23 Bộ luật dân sự.

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!