Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Hoỉ : Trẻ em dưới 16 tuổi cố ý cầm dao đi học gây sự với bạn và đâm nhiều nhát
vào người bạn gây thương tích từ 11% đến 30% thì xử phạt ra sao? và nếu
thương tích trên 31% thì xử phạt ra sao? Xin trả lời giúp.
TRả lời: 

Chào bạn,
Căn cứ điều 12 BLHS 1999 có quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì:

Điều 12.  Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu
trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc
tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng

Từ quy định này cho thấy người chưa đủ 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Căn
cứ điều 8, điều 104 BLHS thì tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm
trọng. Do vậy, trong trường hợp của bạn vừa nêu, thì nếu người phạm tội
đó từ đủ 14 tuồi nhưng chưa đủ 16 tuổi mà phạm tội thì vẫn bị truy cứu
trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
khỏe của người khác quy định tại điều 104 BLHS 1999.

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây
tổn hại cho sức khoẻ của  người khác 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây
tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc
dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn
gây nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người
hoặc đối với nhiều người;

d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người
già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi
dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Có tổ chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam
hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích
thuê;

i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy
hiểm;

k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc
vì  lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến
30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến
điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho
sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ  61% trở lên hoặc dẫn
đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy
định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm
năm đến mười lăm năm.

 4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người
hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm
đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Tuy
nhiên, do người phạm tội chưa thành niên nên khi quyết định hình phạt
cần phải áp dụng những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội
quy định tại chương X BLHS 1999. Điển hình khi áp dụng hình phạt tù có
thời hạn thì căn cứ khoản 2 điều 74 BLHS có quy định:

Điều 74. Tù có thời hạn

2.  Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới
16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung
thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai
năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá
một phần hai  mức phạt tù mà điều luật quy định.
 

Nếu muốn biết thêm thông tin vui lòng gọi tổng đài tư vấn luật của hãng Luật Giải Phóng số 19006665 gặp tư vấn viên Quý Dương để được hỗ trợ hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật hình sự để tìm hiểu thêm.

Xem thêm: tư vấn luật hình sự, tư vấn luật miễn phí

ĐẶT CÂU HỎI CỦA BẠN

Mọi câu hỏi xin gửi đến email: lgp@lgp.vn. Nếu cần trả lời khẩn cấp, vui lòng gọi tổng đài tư vấn 1900 6665. Xin cảm ơn!